หนังสือสำหรับเด็ก

หนังสือ..โดยเฉพาะหนังสือสำหรับเด็ก..เป็นสิ่งที่ครูต้องให้ความสนใจ..เพราะเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับเด็กและเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเด็ก

Advertisements